З А Я В Л Е Н И Е за издаване на удостоверение за имот, че не е актуван като общинска собственост

09.10.2019
2078_УДОСТОВЕРЕНИЕ ЧЕ ИМОТ НЕ Е ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.doc (2.32...
   1234567891011 Последна страница  
2021 © Летница. Всички права запазени.