ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ

Центърът за социална рехабилитация и интеграция с.Крушуна е открит на 01.09.2013 г. със...

ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА СТАРИ ХОРА

Центърът за настаняване от семеен тип за стари хора в с.Крушуна е открит на 01. 09. 2013 г. със...

ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ

„Дневен център за възрастни хора с увреждания” в гр.Летница, с капацитет 20 места,...
2022 © Летница. Всички права запазени.