Пещера „Водопада"

Пещера Водопада е дълга пещера, почти 2 километра, но е достъпна до не повече от 150 м навътре...

Футьовата пещера

Славата на пещерата се дължи на легенда, която разказва за богатствата, завещани от местния...

Пещера „Урушка Маара"

Някога юруците-пастири приютявали и напоявали стадата си в Урушката пещера. Такова е преданието,...

Пещера „Бонинска“

На 2,5 километра югоизточно от село Крушуна в периферията на Деветашкото плато се намира...

Пещера „Стълбица"

„Стълбицата” е уникална с призрачното сияние, което я изпълва. Това е една от...

Пещера „Гарваница"

Гарваница наподобява огромен кладенец, отвесна бездна, пропадаща в земните недра като порта към...

Тракийско съкровище от град Летница

Май 1963 г. в землището на град Летница местни жители откриват 23 позлатени сребърни апликации...

Крушунскa исихастка обител

Исихазмът е религиозна система, която третира възстановяването на пряката връзка между Бога и...

Римски крепости „Калето“ и „Даран-Баран”

Римските крепости „Калето” и „Даран-баран” се намират на около 500 метра...

Природен парк „Маарата"

“Перла в короната” на община Летница е природната забележителност...
   12 Последна страница  
2021 © Летница. Всички права запазени.