ДЕТСКА ГРАДИНА "ИРИНА БАЧО КИРОВА" ГР. ЛЕТНИЦА

12.04.19 | Образование

гр. Летница, ул.”Сергей Румянцев “ № 1

Тел. 06941 2064

В ДГ „ Ирина Бачо Кирова“ - гр. Летница функционират: една яслена група и 5 групи за деца от 3 до 7 години, от които една изнесена група в с. Горско Сливово.

2021 © Летница. Всички права запазени.